Kontakti

Podjetje:
Slikoplast-Čeh d.o.o.
Jeruzalemska 19,
9240 Ljutomer
Slovenija

ID ŠT:SI41935241
Telefon: ++386 2 584 86 90
Faks: ++386 2 584 86 91
Email: info( at)slikoplast-ceh.si

Direktorca: Cvetka Čeh
Gsm: ++386 51 636 770
Email: cvetka(at )slikoplast-ceh.si
Povpraševanja, računovodstvo, pravne zadeve

Direktor: Denis Čeh
Gsm: ++386 41 616 643
Email: denis (a t)slikoplast-ceh.si
Tehnične zadeve

Komunikacija:

Na elektronske naslove je prepovedano pošiljanje  reklamnega materiala na katerega nismo izrecno naročeni. Elektronska pošta se filtrira. Kršenja se posredujejo na ustrezne institucije.

Elektronski naslovi so izrecno namenjeni za namen poslovne komunikacije, nudenje servisa, svetovanja, povpraševanja.

Na telefonske številke ne sprejemamo anket, razen anket naših stalnih dobaviteljev in kupcev v namen izpolnjevanja vodenja kakovosti.

Obiski se predhodno najavijo 24h po telefonu.  Obiskov in prevzem robe izven delovnega časa ne sprejemamo  v kolikor ni predhodno dogovorjeno.

Dostavljeni izdelki za prašno barvanje morajo biti označeni z napisom barve ter naročnika. Ob predaji izdelka ste seznanjeni s pogoji priprave izdelka, ki je opisan http://www.slikoplast-ceh.si/smernice-za-pripravo-surovcev/

Ob obisku pozvonite na domofon pri vhodu in počakaj te na odgovor in navodila. Vstop brez seznanitve zaposlenih je prepovedan!

Ob obisku prosim upoštevajte navodila in direktive https://www.nijz.si/  v namen preprečevanja širjenja okužb.