Okolje

Zavedamo se vpliva naše dejavnosti na okolje, zato imamo zunanje partnerje kateri poskrbijo za odvoz in predelavo odpadnih materialov po evropskih normativih.