Smernice za pripravo surovcev

Kako pripravit pred barvanjem:

 Da bi izpolnili vaše zahteve, pričakovanja in se izognili dodatnim vašim in našim stroškom, vam pošiljamo priporočila za pripravo obdelovancev pred prašnim barvanjem.

Za dobro kvaliteto in izgled je pomembna že sama izbira materiala pred varjenjem, rezanjem, upogibanjem, brušenjem in ostalimi operacijami…

Uporabite čisti material, ki ni oksidiran, masten, premazan z drugimi zaščitnimi prevlekami.

Pred varjenjem izvrtajte luknje, da kasneje lahko odtečejo tekočine iz zaprtih prostorov in se razplini (podobno kot za cinkanje). Zaprti zvari povzročajo pokanje teh, izbruh maščob in ostalih nečistoč iz zaprtih elementov. Tudi ogrevanje in hlajenje teh lahko traja nekaj dalj časa.

1.   Obešanje

1.1. Luknje, navoji in ušesa za obešanje surovcev.

 Do 2000 mm lahko izdelke obesimo vertikalno, ostalo obešamo horizontalno v kolikor najkrajša stran ne presega 2000 mm. V kolikor obdelovanec ni togi, mora imet dodatne luknje ali elemente za obešanje.

2.   Spoji

Pred spajanjem in varjenjem svetujemo, da očistite podlago in s tem preprečite poznejše izcejanje ali slabši oprijem zaradi nečistoč, katerih ni mogoče očistit zaradi površinskih napetosti tekočin. Čistila v nekatere kotičke ne prodrejo a ob pečenju izdelkov se zaradi visoke temperature ta upari in izcedi.

Zaradi uporabe različnih materialov ali debelin lahko prihaja do neenakomerne distribucije toplote po izdelku in do neenakomernega zapekanja barve.

Možnost zvijanja tanjših elementov vgrajenih na debelejših ogrodjih.

Zaradi razstezanja ob visokih temperaturah pri pečenju tanjši elementi lahko odmaknejo barvo iz debelejših elementov.

3.   Koti

Za boljšo pokrivnost notranjih in zunanjih kotov se priporoča minimalni radij kotov 2mm ali več.

4.   Barvanje

Definirane morajo biti barvane, vidne in zaščitene površine (v kolikor je zahteva po ščitenju)

Praksa je, da se na stran, ki se ne barva napiše »ta stran se ne barva« ali pa naredi X. Priporočljivo je da se priložijo skice ali ustrezni dokumenti v papirni ali digitalni obliki PDF, DWG, STEP, JPG.

 Na vidno stran se ne piše z nobenim flomastrom ali drugimi pisali. Ravno tako ni priporočljivo na vidni strani uporabljat lepilnih trakov, saj ti puščajo lepila, katera kemikalije ne odstranijo ali pa reagirajo s površino in kasneje povzročajo nepravilnosti na pobarvanem izdelku.

Za lepljene izdelke ne garantiramo obstojnost v kemikalijah, v peči (200°C) ali kasneje po izvedbi celotnega procesa.

Za  obstoječa barvane surovce ne garantiramo uspešno izvedbo. Z zahtevo stranke, da se kljub opozorilu pobarvajo že pobarvani elementi, podjetje Slikoplast-Čeh d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za neizpolnjevanja željenih zahtev izgleda.

Strogo prepovedana uporaba silikonov in izdelkov, ki vsebujejo silikone (maziva, spreji, tesnila in tesnilne mase). Preprečite stik surovcev in silikonov ob prenosu z rokami, rokavicami, indirektnim brizganjem. V primeru, da je ugotovljena škoda zaradi neupoštevanja navodil se izstavi račun za celotno sanacijo nastale škode.

5.   Namen uporabe

Za izdelke, ki se barvajo je potrebno sporočit v kakem okolju se nahajajo in za kakšen namen se uporabljajo ter kakšne so obremenitve. V tem primeru lahko izberemo ustrezen proces obdelave in surovine:

-uporaba v prehrambeni industriji

-uporaba v medicini

-uporaba v strojegradnji

-uporaba v avtomobilski industriji

-uporaba v ladjedelništvu in obmorski coni

-uporaba v kopališčih

-uporaba v elektrotehniki

-ter drugo..

6.   Barvanje in uporaba materiala

           – Čist brez lepil, barv in drugih premazov, po možnosti razmaščen

            -Peskan razen če je drugačen dogovor

            -Brez žlindre in oksidov (rje)

7.   Čiščenje

            Luknje za odvod kemikalij ob našem kemičnem čiščenju in

8.   Skladiščenje in transport

Zaščitna samolepljiva folija in streč folija lahko puščata madeže, v kolikor ni pravočasno odstranjena iz končanega izdelka ali a če je direktno izpostavljena soncu, dežju.

9.   Čiščenje in vzdrževanje

Pobarvane površine se lahko čistijo z blagim čistilom ki ne vsebuje agresivnih topil in krpo iz mikro vlaken. Pred čiščenjem velikih vidnih površin je najbolje poizkusit na manj vidnih skritih površinah.

Nitro, aceton in druga podobna čistila lahko povzročijo destabilizacijo veziv v končnih slojih, pri čemer barva nabrekne, izgubi sijaj ali pa spremeni barvo

10.       Reklamacije:

10.1. Predmet reklamacij niso:

 1. Nepravilno rokovanje
 2. Nepravilno skladiščenje
 3. Poškodbe
 4. Nepravilno vzdrževanje
 5. Deformacije, reakcije, luščenje, nabrekli sloji zaradi uporabe nekompatibilnih lepil, maziv, premazov,  in čistil
 6. Deformavije zaradi nepravilnega konstruiranja in neupoštevanja razlike temperatur med različnimi kmateriali in debelinami
 7. Reklamacije zaradi nepopolnih podatkov s strani naročnika ( neprimerno izbran material in postopek, ker ni bilo pravilno definirana uporaba in lokacija končnega izdelka.)

10.2. Nepravilna montaža:

 1. spoji z materiali, ki povzročajo galvanski člen. Pogoji za kondenziranje.
 2. Poškodbe zaradi montaže in nadaljne obdelave.
 3. Poškodbe med transportom, rokovanjem, montažo

11.       Priporočila

Material se prevzame in transportira v zaprtem suhem kamionu  (odprava kondenzacije).

Skladiščenje v zaprtem, suhem čistem klimatiziranem prostoru (kondenziranje)

Rokovanje s čistimi rokavicami in na čistih površinah zaščitene pred praskanjem končnih izdelkov

Zaščitne folije, traki in drugi materiali ne smejo reagirati s prašno barvo.

12.       Lesni dekor

Dovoljene so rahle variacije v odtenkih in napake v foliji kot jih proizvajalec surovine sklepa za sprejemljive.

13.       Testi in certificiranje

Za pridobitev ustreznih certifikatov iz ustreznega akreditiranega instituta se čaka 3-6 mesecev (doba poteka procesa in verificiranje ) oz glede na predmet certificiranja.

14.       Transport v režiji kupca

Od časa, ko izdelek zapusti sedež podjetja Slikoplast-Čeh d.o.o. pronudnik storitve Slikoplast-Čeh d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti glede transporta in poškodbe nastale na izdelkih. Šofer je dolžan poskrbet, da so izdelki nepoškodovani pripeljani na kraj dogovora s stranko.

15.       Garancija

Ponudnik storitve Slikoplast-Čeh d.o.o. lahko pridobi certifikat oz potrdilo dobavitelja surovin, da je material primeren za zunanjo uporabo in odporen na zunanje vremenske vplive in uv obstojen za predviden čas, ki ga predpiše mendnarodni institut.

Za pridobitev vsakeršnih naslednjih certifikatov specifičnih zahtev se vzorčni izdelek pošlje na ustrezno akreditirano institucijo, ki v obdobju 3-6 mesecev opravi testiranje na testnem vzorcu. Po opravljenih testih s pozitivnim izidom, institut izda potrdilo o skladnosti. Stroške testiranja krije stranka/kupec, ker je testiranje bilo narejeno za celoten sistem/produkt in ne za barvo.

Podjetje Slikoplast-Čeh d.o.o. NE MORE izdat certifikate. Lahko izdamo pisno izjavo, da smo opravili proces po navodilih dobavitelja surovin. Dobavitelj lahko izda kopijo certifikata oz potrdilo, da je material v skladu z mednarodnimi standardi.

16.       Uporaba barve dostavljene s strani stranke.

V kolikor stranka sama dostavi lastno barvo, ne garantiramo 100% kvaliteten izdelek:

 1. Če ima barva pretečen rok uporabe 6 mesecev,.
 2. Če barva ni bila skladiščena v suhem prostoru ter pred soncem in vročino zaščitna.
 3. V kolikor ni bila dostavljena zaprta škatla (še neuporabljenam saj lahko vsebuje nečistoče)
 4. V kolikor je v času transporta bila izpostavljena, mrazu, dežju, soncu in vročini.

Barve v našem obratu so ustrezno skladiščene in se redno preverja rok uporabe.

Razsuta barva gre v ustrezen odpad.

17.       Podpora:

17.1. Pred izvedbo storitvije:

V podjetju Slikoplast-Čeh d.o.o. pomagamo s svetovanjem v času konstruiranja:

 1. Glede dimenzij
 2. Izbora materiala
 3. Izbora barv glede na namembnost in estetski izgled
 4. Glede gonstrukcijskih izvedb (širjenje materiala in deformacije)

17.2. Po izvedbi storitve:

 1. V našem arhiv hranimo do 10 let zapise o uporobi barve . V kolikor v tem času dograjujete, posodabljate obstoječi izdelek, lahko najdemo barvo po kateri smo barvali vaš predhoden izdelek. Za lažje iskanje potrebujemo leto in mesec izdelave.
 2. Reševanje reklamacij
 3. Ostala podpora in odgovori glede vzdrževanja in vprašanj

*Točki 10 in 12 se rešujeta pred izvedbo storitve.

18.       Odstopanja

Ponudba je pripravljena za ustrezno pripravljen material, v kolikor so ob naročilu odstopanja, imamo pravico do zaračunavanja dodatnih stroškov

19.       Naš cilj

Naš cilj je, da skupaj z našo pomočjo izdelamo kvaliteten izdelek, na katerega boste ponosni!

Hvala ker nam zaupate!

Tale dokument je last Slikoplast-Čeh d.o.o..

Uporaba in posredovanje tretjim osebam brez vednosti in dovoljenja je prepovedano